Δημιουργικά Γεννέθλια / Πάρτυ

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ποικίλα εργαστήριά μας, για ένα διαφορετικό, γεμάτο δημιουργικότητα πάρτυ! Εικαστικά, Τραμπολίνο, Δημιουργικά Παιχνίδια, Χορογραφίες, Μπαλονοκατασκευές, Face Painting, Kids Yoga, Ακροβατικά/ζογκλερικά, Performer κ.α. Οι παραπάνω δραστηριότητες μπορούν να συνδυαστούν ή να επιλεχθούν ως ανεξάρτητο πρόγραμμα.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ποικίλα εργαστήριά μας, για ένα διαφορετικό, γεμάτο δημιουργικότητα πάρτυ! Εικαστικά, Τραμπολίνο, Δημιουργικά Παιχνίδια, Χορογραφίες, Μπαλονοκατασκευές, Face Painting, Kids Yoga, Ακροβατικά/ζογκλερικά, Performer κ.α. Οι παραπάνω δραστηριότητες μπορούν να συνδυαστούν ή να επιλεχθούν ως ανεξάρτητο πρόγραμμα.

Polichoros Syros 2019 © All rights reserved
Polichoros Syros 2019 © All rights reserved