Για παιδιά

Ζωγραφική (7+ ετών)

7 ετών και πάνω
Τρίτη: 16:30 – 18:00
Με την Ελπίδα Γαδ

Για παιδιά

Χειροτεχνίες - Κατασκευές (4-6 ετών)

Τετάρτη
17:30 – 18:30
Με την Ευαγγελία Τσικουδή

Ενηλίκων

Θεραπευτική Βινιάσα Γιόγκα

Δευτέρα & Τετάρτη 16:30 – 18:00
Έναρξη εργαστηρίου: Δευτέρα, 7 Οκτώβρη 2019

Με την Ελπίδα Γαδ

Ενηλίκων

Δυναμική Βινιάσα Γιόγκα

Δυναμική Δυναμική Βινιάσα Γιόγκα
Δευτέρα, 18:30 - 20:00 & Πέμπτη 16:30 - 18:00
Με την Ελπίδα Γαδ

Ενηλίκων

Εργαστήριο Ζωγραφικής

Εργαστήριο Ζωγραφικής Ενηλίκων
Τετάρτη, 19:00 - 21:00
Με την Ελπίδα Γαδ

Ενηλίκων

Κεραμική

Εργαστήριο Κεραμικής Ενηλίκων
Τρίτη, 19:00 - 21:00
Με την Ελπίδα Γαδ

Ενηλίκων

Δωρεάν Εργαστήρια για AΜEΑ

Εικαστικά Εργαστήρια
Τρίτη, 16:30 - 18:00
με την Ελπίδα Γαδ

Για παιδιά

Ψυχοκινητική Αγωγή (3-5,5 ετών)

Για παιδιά από 3 - 5,5 ετών
Τρίτη, 18:30 – 19:30
Με την Ευαγγελία Τσικουδή

Για παιδιά

Ρυθμική – Ενόργανη Γυμναστική (4-6 ετών)

Ηλικίες: 4 - 6
Τρίτη & Παρασκευή, 17:00 - 18:00
Με την Βάλη Σταμπουλή

Για παιδιά

Ρυθμική - Ενοργανη γυμναστική (7-9 ετών)

Ηλικίες 7 - 9
Τρίτη & Παρασκευή, 18:30 - 19:30
με την Βάλη Σταμπουλή

Για παιδιά

Αθλητικός χορός (7-10 ετών)

Ηλικίες: 7 +
Πέμπτη, 18:30– 19:30
Με την Eυαγγελία Τσικουδή

Για παιδιά

Δημιουργική Απασχόληση (4-8 ετών)

Ηλικίες: 4 – 10
Σάββατο, 11:15 με 14:15
Με την Λίτσα Τσικουδή

Polichoros Syros 2019 © All rights reserved
Polichoros Syros 2019 © All rights reserved