Κεραμική

Αξιοποίησε τις εκφραστικές σου δυνατότητες χρησιμοποιώντας τον πηλό.

Δημιούργη σε τα δικά σου αντικείμενα χρήσης – διακόσμησης – γλυπτά.

Χώμα – Νερό – Φωτιά – Χρώμα – Γυαλί – Αιθέρας, πανάρχαιες μέθοδοι και τεχνικές έκφρασης και δημιουργίας.

Εισαγωγή στην Κεραμική και στην μέθοδο ψησίματος με την τεχνική Ρακού!

Τα υλικά του εργαστηρίου, παρέχονται από τον Πολυχώρο.

Έναρξη εργαστηρίου: Τετάρτη, 3 Οκτώβρη 2018

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στα τηλ: 22810-75404 & 6973842046

Περισσότερες Φωτογραφίες εδώ:

Η Ελπίδα Γαδ γεννήθηκε στη Σύρο το 1978.

Polichoros Syros 2019 © All rights reserved
Polichoros Syros 2019 © All rights reserved