Καρμική & Ψυχολογική Ανάλυση Προσωπικού Γενέθλιου Ωροσκοπίου

horoscope-96309__340

ΓΕΝΕΘΛΙΟ ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ

  • ‘Διόρθωση’ ώρας γέννησης.
  • Προσδιορισμός Δημιουργικών Κατευθύνσεων
  • Προσδιορισμός Εξελικτικών Επιλογών τρέχουσας ενσάρκωσης.

Θα πρέπει να καταστεί σαφές, ότι η καρμική και ψυχολογική ανάλυση του ωροσκοπίου σας και των ειδικών σημειοδοσιών(χαρακτηριστικών) του, προκύπτει από την μακροχρόνια εμπειρία του συντονιστή και την ικανότητά του να μπορεί να αποσυμβολίζει και να ερμηνεύει έννοιες κλειδιά των συμβολισμών του γενέθλιου χάρτη σας. Δεν χρησιμοποιούνται προπαρασκευασμένες και τυποποιημένες αόριστες ερμηνείες που δίδονται από κάποιο εμπορικό πρόγραμμα Η/Υ.

Η καρμική αστρολογία με τις ψυχολογικές ερμηνείες και υποδείξεις που προσφέρει μπορεί να σας ανακατευθύνει με επιτυχία σε διαθέσιμες και ελεύθερες από εμπόδια δρόμους-επιλογές στην ζωή σας.

Το γενέθλιο ωροσκόπιο ενός ατόμου δεν είναι απλά ένα πλαίσιο ζωής που περιέχει μόνον απαγορεύσεις και υποχρεώσεις, αντίθετα αξιοποιείται σαν σχεδιάγραμμα ψυχολογικής δομής η οποία διαμορφώθηκε από τις προσωπικές επιλογές του ατόμου στο ιστορικό της εξέλιξής του μέσα από όλες τις προηγούμενες ενσαρκώσεις του.

Επίσης το ατομικό γενέθλιο ωροσκόπιο περιέχει εργαλεία και υποδείξεις για εξομάλυνση στοιχείων ενδοψυχικών συγκρούσεων και για επιτυχημένες επιλογές και διαχείριση των συνθηκών και περιστάσεων της καθημερινότητας αλλά και των μακροπρόθεσμων προοπτικών της ζωής.

 

  • (Απαιτείται η συμπλήρωση και η αποστολή των στοιχείων που θα βρείτε εδώ)

Διαδικασία για καρμική & ψυχολογική ανάλυση προσωπικού γενέθλιου ωροσκοπίου

  • Μετά την συμπλήρωση και την αποστολή των στοιχείων που ζητούνται στον παραπάνω σύνδεσμο, ο συντονιστής κάνει την διόρθωση της ώρας γέννησης ώστε να είναι ακριβής σε λεπτά και δευτερόλεπτα

  • Ο συντονιστής χρησιμοποιεί τα βιογραφικά στοιχεία που σας ζητήθηκαν να στείλετε και εντοπίζει με ακρίβεια ενός λεπτού της ώρας την ακριβή ώρα γέννησης και στρώνει τον γενέθλιο αστρολογικό χάρτη (γενέθλιο ωροσκόπιο)

  • Μετά με ένα e-mail ή ένα sms ειδοποιήστε ώστε να ορίσετε μία ημέρα και ώρα για ένα ραντεβού με τον συντονιστή

  • Το ραντεβού διαρκεί από 1 έως 3 ώρες.

  • Όλες οι αναλύσεις, οι συμβουλές και οι προβλέψεις που θα σας δοθούν προφορικά από τον συντονιστή, θα ηχογραφηθούν και θα σας δωθούν στο τέλος της συνάντησης σε CD, ώστε να είναι διαθέσιμες για να τις ακούσετε πάλι όποτε το επιθυμείτε.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
( [email protected] )
Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 2 Αυγούστου 1956 . Άρχισε να ερευνά τις Εσωτερικές Επιστήμες και την Αστρολογία σε ηλικία 17 ετών παρότι τελικά σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο από όπου αποφοίτησε το 1979 ως Διπλ/χος Χημικός Μηχανικός . Επίσης έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων ( έλαβε πτυχίο ΜΒΑ το 1996 από το La Verne University of California ) και Συμβουλευτική Ψυχολογία (2003-4 ). Εργάσθηκε για 32 χρόνια ως Χημικός Μηχανικός κυρίως στην Ελληνική Βιομηχανία και παράλληλα από το 1996 , ασχολήθηκε κυρίως με την διδασκαλία της Αστρολογίας και της Εφηρμοσμένης Εσωτερικής Φιλοσοφίας , αρχικά στο ΑΣΤΡΩΟΝ Σπουδαστήριο Συμβολισμών ( 1996-2010). Εισήγαγε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1996 την διδασκαλία της σύγχρονης Καρμικής Αστρολογίας , της Θεωρίας Κυβερνητών Οίκων και της αστρολογικά εμπλουτισμένης Μεθόδου Ερμηνείας Ονείρων κατά C. JUNG, ενώ έχει επίσης διδάξει Ιατρική Αστρολογία, Ηλιοκεντρική Αστρολογία, Πολιτική ή Εγκόσμια Αστρολογία, Θεωρία Αναδρόμων Πλανητών & Μεγάλα Σχήματα Πλανητικών Όψεων, Πλανητικές Επιστροφές & Συστήματα Πρόβλεψης κλπ. Εισήγαγε επίσης το 1997 στην Ελλάδα ( σε παγκόσμια πρώτη εφαρμογή και διδασκαλία ) την Ελληνική Μέθοδο Εσωτερικής Ανάπτυξης & Εφηρμοσμένης Αυτογνωσίας « ΤΟ ΚΗΡΥΚΕΙΟ ΤΟΥ ΕΡΜΟΥ» ( σχετ. website : www.promithion.gr ) και από το 2010 διευθύνει το ΠΡΟΜΗΘΕΙΟΝ Σπουδαστήριο Συμβολισμών.