Κεραμεική

Κεραμική

Κάθε Τετάρτη 19:00 – 21:00

Αξιοποίησε τις εκφραστικές σου δυνατότητες χρησιμοποιώντας τον πηλό.

Δημιούργησε τα δικά σου αντικείμενα χρήσης – διακόσμησης – γλυπτά.

Χώμα – Νερό – Φωτιά – Χρώμα – Γυαλί , πανάρχαιες μέθοδοι και τεχνικές έκφρασης και δημιουργίας

Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Ελπίδα Γαδ

Κάθε Τετάρτη 19:00 – 21:00

Συνδρομή εργαστηρίου:

35€ / μηνιαίως για Μέλη
45€ / μηνιαίως για Μη Μέλη

Τα υλικά του εργαστηρίου, παρέχονται από τον Πολυχώρο.

 

Περισσότερες Φωτογραφίες εδώ: